Styret

Leder: Siv Heia Uldal 

Nestleder: Kristin Hollung
Kasserer: Anne-Berit Heireng

Styremedlem: Frida Colleen Østvang Gulbrandsen
Styremedlem: Knut Boge
Styremedlem: June Roksvold

Varamedlem: Julie Jahreie Tresselt
Varamedlem: Siri Lie Olsen

  

Agilitykomiteen

Hilde Bjerke
Kari Høgh
Kurt Ove Steinset
Ann Helen Gran
Maren Johansen
Cecile Ulnes

  

Brukskomiteen

Karin Mohn Engebretsen
Lisbeth Hansen
Anne-Grete Haudemann

  

Lydighetskomiteen

Frida Colleen Østvang Gulbrandsen
Julie Jahreie Tresselt
Lisa Marie Havro

   

Rallylydighetskomiteen

Marit Ahlmann Sæter
Siv Heia Uldal
Jurate Karlstrøm
Kristine Storløs

   

Follouka

Anne-Grete Haudemann
Martine Kristiansen
Dan Magnus Berntzen

   

Medlemskomiteen

Marit Ones

   

Valgkomiteen

Ståle Thuv
Hege Schea Bakke
Ove Klakegg
Anne-Grete Haudemann (vara)
Marit Ones (vara)

 

Webansvarlig

Julie Jahreie Tresselt