Trippel i bruks

Trippel i bruks

Vi skal prøvekjøre en trippel i bruks i år. Dvs det blir 4 uoffisielle  stevner med øvelser fra klasse D, men åpent for alle. Starter onsdag 25.mai

Det konkurreres i brukslydighet, feltsøk, spor og rundering med en gren per stevne.

Brukslydighet 25. mai på Syverud kl 18.00 Dommer Lisa Marie Havro. Påmelding innen 23.mai til bruks@fbk.no

Feltsøk 11. juni på gress på Syverud kl 11.00. Dommer Anne-Berit Heireng. Påmelding innen 8.juni til bruks@fbk.no

Spor og rundering planlegges en lørdag i august/september.

Rundering - en lørdag. Dommer Karin Mohn Engebretsen. Tidspunkt og sted kommer senere.
Spor- en lørdag. Dommer, tidspunkt og sted kommer senere

Som tellende stevner er brukslydighet og feltsøk obligatoriske og valgfritt spor eller rundering. Dersom man starter i alle 4 grener vil man konkurrere i trippelmester spor og trippelmester rundering.

Vi håper mange har lyst til å prøve seg. Vinnerne sammenlagt blir trippelmester i spor eller trippelmester i rundering.

Påmelding til bruks@fbk.no

Det er påmelding til hvert stevne.

Mvh
Brukskomiteen

12.05.2016 18.10