Dommerkurs

Da er det en glede å kunne annonsere «Dommerkurs for bruksprøvedommere» høsten 2016.

Det er NBF v/ Fagkomiteen for Bruks som setter i gang dette, og håper at dette er noe som vil kunne bidra til flere dommere rundt omkring.

Les mer her

Ønsker alle lykke til med sesongen. 

Med vennlig hilsen

Elisabeth Østbakken
Sekretær
Norsk Brukshundsports Forbund

28.04.2016 13.40