• Høring for nye regler for brukshundprøver

  NKK har kommet med en beskjed:

  Til alle klubber og forbund

  Vi sender med dette regler for brukshundprøver på høring til NKKs medlemsklubber og -forbund.
  I det vedlagte dokumentet er det benyttet «spor endringer» slik at det kommer frem hvor endringer er gjort. Reglene er forventet godkjent og tatt i bruk februar/mars 2019.

  Norsk Brukshundsports Forbund v/ FK har følgende kommentarer til revideringen som er gjort:

  «Siden Regler for brukshundprøver ble tatt i bruk fra 01.01.2015, har man gjort seg erfaringer med å bruke det i praksis. Det har i løpet av årene kommet inn mange innspill både fra utøvere og dommere mht. justeringer og forbedringer, og som Fagkomiteen ble bedt om å jobbe med. Alle disse forslagene er blitt samlet og tatt opp til debatt, både på sist dommerkonferanse og på årets brukshundkonferanse.

  Justeringene er i hovedsak ut fra tilbakemeldinger mtp.

  • presisering av øvelser slik at misforståelser skal unngås.
  • endret ordlyd og tekst innhold, slik at ulik fortolkning under bedømmelse skal unngås.
  • det er rettet opp en del «feil» da tidligere tekst har gitt uheldige konsekvenser ift. poenggiving, noe som man oppdaget i praksis.
  • det er satt inn noe tekst som man opplevd manglet i regelverket.
  • det er forslag om en større endring i øvelsen rundering.

   

  Fagkomiteen mener at disse justeringer og presiseringer, vil komme brukshundsporten til gode, både med tanke på utøvelse og bedømmelse.»

   

  Svarfrist på høringen er 1. januar 2019, og høringssvar sendes til jakt@nkk.no

  Les mer…
  04.11.2018 21.26
 • Kurs i apportering og feltsøk

  Følg denne linken for mer informasjon

  16.09.2018 20.25
 • Kurs i rundering

  Følg denne linken for mer informasjon

  11.09.2018 15.17

Flere nyheter