Retningslinjer agility

Retningslinjer ifm. treninger på gruppe 1 og gruppe 2

Agilitykomiteen anmoder om at alle deltagere og veiledere kommer minst 10 minutter før treningen starter slik at det kan startes med å ta hindere ut av hengerene i forkant for å spare tid. Hunder skal da være ferdig luftet og være klar til å trene etter at kombinasjonene er bygget.

Veiledere vil etter bygging av kombinasjoner ønske velkommen, introdusere seg selv og dele inn i grupper på gruppe 1. De minner deltagerene om at hunder luftes borte fra hallen og å unngå at de markerer ved porten inn til hallen. Alle hunder skal holdes i bånd når de ikke trener – også utenfor hallen for ikke å være til sjenanse for andre. Parkering skal skje foran hallen eller på parkeringen ovenfor – ikke utenfor bygget ved siden av da eier av dette ikke tillater at vi parkerer der.

Når det gjelder hinderinnlæring og trening på dette er FBK sin primære måte å trene slalom med bøyler eller ved lokking med godbit, og for felter at hunden har to poter på feltet og to av. Dette er imidlertid ikke et krav og ekvipasjene kan selv velge å benytte sin egen metode etter hva de har lært på nybegynnerkurs eller eventuelt har valgt å starte på etter tips fra andre veiledere. Det er viktig at de får lov å holde fast ved en metode iallfall et par måneder slik at de kan få mulighet til å se om det fungerer, noe alle har fått informasjon om å si fra om slik at det blir kontinuitet i treningen. Vi vet alle at det å endre fra en metode til en annen fra uke til uke ikke vil gi optimalt resultat, og alle metoder fører som regel til målet uansett.

Med dette så menes at det er mulig å trene slalom og felter på uendelig mange måter, men at det er greit å holde seg til en metode over tid for å se om det fungerer og at metode kan variere fra hund til hund. Vil en trene slalom med to + to metoden er det greit, tre pinner, fire pinner osv er det også greit, og trener de hjemme med alleslalom bør de slippe å trene slalom på fellestreningene til de har satt sammen til en vanlig slalom. Det samme med felter om en velger å stoppe med to av og to på, fire på, fire av eller eventuelt løpende felt. Vi ønsker at ekvipasjene selv skal velge det de synes fungerer best for sin hund, og det er de som tross alt kjenner den best.

For de øvrige hindrene er det ikke så mye ulikheter med innlæring og forsering slik at det burde være greit. Men nivået på de ulike ekvipasjene må vurderes (Gruppe 1) før de får gå felthinder og slalom i en kombinasjon. Om hindrene står i en kombinasjon, bør de som fremdeles holder på med helt nyinnlæring, stoppe før disse hindrene og belønne til dit. For deretter å belønne slalom eller felt for seg.

Løpetidstisper er ikke tillatt på disse treningene dessverre siden det handler om urutinerte hunder og at de ikke skal forstyrre for andre.

Ved innetrening i Follohallen:

Når det gjelder inndeling av hallen så skal gruppe 2 ha maksimum 1/3-del (lengst bort fra porten) siden de går en felles bane. Gruppe 1 deler opp i to halvdeler igjen med en instruktør på hver kombinasjon. Om vi senker nettet nærmest porten kan det settes opp en enkel bane for egentrening slik at alle kan trene enkele hinder alene (eller hele banen om de kan det) – dog helst med hjelp fra en annen på gruppen.

Siden det er såvidt mange på disse treningene skal tiden til rådighet deles på antall minutter per ekvipasje per kombinasjon slik at alle får forsøkt begge før konkurransegruppen tar over kl 19:00. Dette vil jo variere etter hvor mange som møter hver gang og kalkuleres etter dette. Tidsur er innkjøpt og er lagret i hovedhengeren.

 

Håper dette er en grei informasjon til videre trening i gruppene slik at FBK som bonus får mange fornøyde ekvipasjer, og på sikt konkurranseutøvere.

  
   

Retningslinjer ifm. treninger på konkurransegruppa

Agilitykomiteen anmoder om at alle konkurranseutøvere møter minst 10 minutter før treningen starter slik at det kan startes med å ta hindere ut av hengerene i forkant for å spare tid. Hunder skal da være ferdig luftet og være klar til å trene etter at kombinasjonene er bygget.

Alle hunder skal holdes i bånd når de ikke trener – også utenfor hallen - for ikke å være til sjenanse for andre. Hundene skal luftes borte fra hallen for å unngå at de markerer ved porten inn til hallen. Løpetidstisper er tillatt da alle møter det i konkurranser – en ekstra grunn til å holde hundene i bånd! Parkering skal skje foran hallen eller på parkeringen ovenfor – ikke utenfor bygget ved siden av da eier av dette ikke tillater at vi parkerer der.

Om det er mange på en treninng skal nyinnkjøpte tidsur benyttes for å fordele tiden rettferdig mellom ekvipasjene. Tiden til rådighet skal da deles på antall minutter per ekvipasje per kombinasjon slik at alle får trent begge før rydding. Dette vil jo variere etter hvor mange som møter hver gang og kalkuleres etter dette.

Om overnevnte ikke overholdes vil agilitykomiteen gi en advarsel, og om det ikke tas til etteretning kan det være at strengere tiltak iverksettes.

Lagdeltakelse

FBKs mål for lag

  -  At flest mulig av klubbens medlemmer som trener og konkurrerer skal
     delta i lagkonkurranser for klubben.
  -  Øke team-/klubbfølelsen blant ekvipasjene i klubben.
  -  Å få kvalifisert flest mulig ekvipasjer som kan refresentere Follo
     Brukshundklubb i Norsk Kennel Klubb.

Retningslinjer for lagdeltakere

1.   Lagleder skal ha skriftlig beskjed senest 7 dager før den opprinnelige
       påmeldingsfristen utløper dersom man ønsker å delta på lag.

2.    Dersom en ekvipasje er påmeldt til lag og likevel ikke kommer på stevnet
       må lagleder ha beskjed, slik at han/ hun får gjort endringer i lagoppsettet.

3.    Lagdeltaker skal melde fra til lagleder at han/ hun har ankommet stevnet.

4.    Lagdeltakerne må forholde seg til lagleders disposisjoner.

5.    Det er ikke tillatt å rette opp feil i banen med vilje dersom dette dette vil
       medføre diskvalifikasjon

6.    Alle lagløp teller statistikkmessig med tanke på kvalifisering og rangering
       av ekvipasjer til NM.

7.    De som har meldt seg på før påmeldingsfristen prioriteres først.

8.    Dersom en ekvipasje i løpet av sesongen likevel ikke ønsker å gå lag, må
       dette meldes skriftlig til lagleder.

9.    Dersom du deltar på fellestreninger/ aktiviteter i Follo Brukshundklubb er
       det i utgangspunktet ikke tillatt å gå lag for andre klubber. I tilfeller der
       Follo Brukshundklubb ikke har lag eller andre forhold spiller inn, kan det
       søkes agilitykomiteen om dispensasjon.
           - Dispensasjon gis for ett år om gangen, regnet fra NM til neste NM.
              Søknad om dispensasjon sendes til agilitykomiteen.

10.   Uttakskriterier lag NM:
           - Rangering innbyrdes av ekvipasjene etter de 6 beste løp.

11.   Lagdeltakerne må til enhver tid rette seg etter de gjeldende etiske
        retningslinjene til Norsk Kennel Klubb.